Veselīga polemika

"Domas top sarunā", rakstīja Henriks fon Kleists. Ar diviem jauno kritiķu paaudzes pārstāvjiem - Sofiju Kozlovu un Rūdi Bebrišu - sarunājamies par to, kam kritika ir nepieciešama, kā veicināt veselīgu polemiku, kā arī to, kā rakstīt un kā - lasīt kritiku. Raidījuma veidošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Mūzika: Skumju Akmeņi - Skumju Akmeņi Ilgai - Jauti Kaip Kajah & Bregovic - Tabakeria