Maskoto ļaužu dziesmas dzied folkloras draugu kopa "Skandinieki"

Dancojieti, dancojieti, kaladō, kaladō, Dos saimniece desu riņķi, kaladō, kaladō. Tradicionālās kultūras raidījumā "Laika Ritu Raksti" rotaļās ies un maskoto ļaužu dziesmas dziedās folkloras draugu kopa "Skandinieki".