Dzīve Anglijā, Francijā un tagad sapņu zemē - Latvijā. Tiekamies ar Ilonu un Zintu Uskalēm

Kā tas ir, ka Latvija ir tikai dzīve stāstos, un dažbrīd rodas sajūta, ka tādas vietas nemaz nav. Sapņot par Gauju, kas nekad nav redzēta, un pārkāpjot mājas slieksnim drīkst runāt tikai latviski. Tiekamies ar mammu un meitu - Ilonu un Zintu Uskalēm. Saruna par dzīvi Anglijā, Francijā un tagad Latvijā.