"Nepieradināts putns", "Jandāliņš" un "Rudens šogad būs agrs"