100 latviešu burti. Intervija ar grafikas dizaineri Alisi Stefāniju Miļuhinu

Valsts svētku mēnesi godinot, analizējam to, kā grafikas dizains un burtu māksla var sevī atspoguļot latviskumu. Raidījumā viesojas grafikas dizainere Alise Stefānija Miļuhina. Alise šogad absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļu un ar pasniedzējas Maijas Rozenfeldes atbalstu savā diplomdarbā pievērsās Latvijas tipografikas vēstures izpētei. Šīs koprades rezultātā ir tapusi skaista grāmata "100 latviešu burti": tā kalpo gan par parocīgu uzziņas līdzekli, gan sniedz ieskatu Latvijas burtu mākslas vēsturē, gan arī ir autores personīgo piezīmju apkopojums, strādājot pie šīs izpētes.