Ar sirsnību no Gernsijas un dejas mīlestību no Toronto

Latvijas dzimšanas diena un svētku mēnesis ir lielisks iemesls, kas atved uz „mājām”, uz Latviju daudzus pasaules tautiešus. Un arī LR2 raidījumā „Latviešiem pasaulē” klātienē bija iespēja satikties un iezīties ar divām tālā viešņām - Latvijas goda konsuli Apvienotajā Karalistē, Gērnsijā - Lilitu Krūzi (attēlā pirmā no kreisās) un Latviešu dziesmu un deju svētku fonda priekšsēdi Selgu Apsi (attēlā otrā no kreisās).