Latvieši Krievijā - sadzīve un sarežģījumi jau pusotru gadu ilgā kara Ukrainā laikā

Latvieši Krievijā - sadzīve un sarežģījumi jau pusotru gadu ilgā kara Ukrainā laikā: vai un kāda ir saziņa ar tiviniekiem Latvijā, ar kādiem izaicinājumiem sastopas latviešu diasporas organizācijas Krievijā, interesējamies raidījumā.