Somugru dienas un veļu laika tradīciju izzināšana Brīvdabas muzejā

Kopā ar Margitu Porieti atskatāmies uz Somugru dienām, bet Rozīte Katrīna Ponne stāsta par Brīvdabas muzeja izglītojošo nodarbību ciklu, kurā iespējams uzzināt plašāk par veļu laika tradīcijām.