Lauksaimnieki var izmantot iespēju daļu zemes pārdot ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām

0.0
Lauksaimnieki papildus finanšu resursus saimniecību darbības stabilizēšanai un attīstībai var aizņemties Latvijas Zemes fondā, pārdodot zemi reversajā nomā uz pieciem gadiem ar atpakaļpirkuma tiesībām.