Krustpunktā: Pensijas no Krievijas kavējas: kāda divpusēju līgumu [ne]izpilde vēl gaidāma

Krievijas pensionāri Latvijā pensijas no Maskavas nav saņēmuši. Ko vēl varam sagaidīt no savstarpēji noslēgtu līgumu [ne]izpildes?