Vecākos raisa neizpratni elastīgais "tulkojums" prasībām bērnudārzos

  Daudzi bērni tieši rudenī uzsāk bērnudārza gaitas un daļā vecāku neizpratni raisa, cik elastīgi pirmsskolas iestādēs "tulko" dažādas prasības, tajā skaitā normatīvajos aktos noteikto par ēdināšanu, darba laiku un citas.