Krustpunktā: Kā valsts uzrauga, cik saimnieciski pašvaldības rīkojas ar finansēm

Vai un kā valsts uzrauga, cik saimnieciski pašvaldības rīkojas ar finansēm, un vai šobrīd ir objektīvi iemesli pašvaldībām prasīt no valdības papildus finansējumu.