"Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis" un "Akuratera māja"

Par grāmatu "Amizanti? Katram savs Imants Ziedonis" stāsta tās autors Ēriks Hānbergs, bet par darbu "Akuratera māja" - tā autors Dainis Bruģis un Akuratera muzeja direktore Maira Valtere.