Dzīvās latviešu valodas lietošana Eiropas diasporas skolās

Latviešu skolu pieredze Dānijā un Itālijā, iesaistot ģimenes sporta aktivitātēs un meklējot jaunus veidus zināšanu apguvē. Diasporas skolu iespējas iesaistīties Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātē, apgūstot dabaszinātnes.