Dusmas: apspiest, pārveidot vai tomēr piedzīvot šīs emocijas

Dusmas - emocijas, kuras reizēm nav viegli izturēt. Ko nozīmē dusmas un dusmošanās? Vai tās ir jāapspiež, jāpārveido vai tomēr jāspēj piedzīvot, iztulkojot dusmu vēstījumu?