Digna Pilāte pēta "cienīgi lēnos kaimiņus"

„Nākotnes pieturas” galvenais varonis - visai ēdelīgs tips, pat ar kanibālisma tieksmēm. Ja esam pārāk gausi vai slinki, tad riskējam saņemt ne visai glaimojošu salīdzinājumu ar šiem eksemplāriem. Tomēr jāteic, ka dažās pasakās šis radījums savu lēnīgumu kompensē ar apbrīnojamu atjautību. Kas no šī visa ir mīts, bet kas – patiesība, to pēta  zooloģijas  nozare – malokoloģija, kurai pamatus vēl pirms mūsu ēras licis sengrieķu zinātnieks un filozofs Aristotelis. Jēdziens „malokoloģija”  radies no grieķu vārda  „malakos”, kas nozīmē „mīksts” savienojuma ar   „logos” – „runa, mācība”, un tā ir bezmugurkaulnieku zooloģijas nozare, kas pēta gliemjus (moluskus, mīkstmiešus), to taksonomiju, sistemātiku, ekoloģiju, evolūciju un uzbūvi.  Pasaulē mīt  ap 130 000 gliemju sugu, no tām ap 80  sauszemes un ap 50 – saldūdens gliemežu sugas sastopamas Latvijā.