Bruslaks, sleņģene un trakā drāna – kas suitiem mugurā?

Kultūrvēsturiskais suitu novads jeb suitu kultūrtelpa atrodas Kurzemes vidusdaļā, Baltijas jūras piekrastē. Teritorija ietver trīs pagastus – Alsungas un Gudenieku pagastus Kuldīgas novadā un Jūrkalnes pagastu Ventspils novada pašvaldības teritorijā. Sākot ar 18. gadsimta otro pusi suitu novadā veidojušās atšķirīgas tērpa iezīmes salīdzinājumā ar pārējo Kurzemes daļu. Suitu tērps kļūst košāks, bagātīgāks gan krāsu un rakstu ziņā. Tērpa krāšņums piesaista, tas ir iecienīts un plaši darināts. Suitu tērpu valkā daudzi Latvijas un diasporas deju kolektīvi, kori un latvisko tradīciju kopēji. Kas tad suitiem mugurā?