Mūsu izvēles un iespējas izprast savu aicinājumu

Runājam par mūsu izvēlēm un par iespējām atpazīt savu aicinājumu. Mums ir jāizdara par desmitiem izvēļu pat vienas dienas laikā, dažas no tām ir mazsvarīgas, citas turpretī nosaka mūsu dzīves virzienu. Kā šīs izvēles izdarīt, lai tās nestu labumu, nevis postu. Ko par to saka Svētie Raksti un vai ir iespējams saņemt padomu no Dieva, stāvot kādas svarīgas izvēles priekšā?