Pašvaldībām būs pieejams ERAF finansējums publiskās infrastruktūras uzlabošanai

23,6 miljoni eiro no ERAF finansējuma būs pieejami pašvaldībām, lai uzlabotu infrastruktūru, piemēram, laukumus, promenādes, parkus un citus objektus, kas pieejami publiskai lietošanai. Pašvaldību interese par publiskās ārtelpas programmu ir liela, tāpēc pretendentiem būs jāpiedalās konkursā un tiek plānots, ka finansējumu varētu saņemt vismaz 30 projekti.