Bozovas etnogrāfiskais ansamblis ar savas puses rotaļu repertuāru pošas uz svētkiem

Ciklā „No paaudzes paaudzē” stāsts par folkloru, konkrētāk par etnogrāfisko ansambļu tradīciju, kas pēta, izceļ lokālo tradīciju, kopienas vērtības un mantojumu un visspilgtāk atklāj tiešo pārmantojamību un mutvārdu folkloras spēku. Ciemojamies pašā Latvijas – Krievijas pierobežā pie Bozovas etnogrāfiskā ansambļa.