#127 Valstij piederošās ēkas joprojām apsaimnieko sadrumstaloti un ministrijas ir patukšas

Kā valsts apsaimnieko tai piederošos nekustamos īpašumus? Raidījums pēta, kādā mērā ministrijas un tām pakļautās iestādes izmanto to darbam atvēlētās biroju platības.