Vai zini, kā Dziesmu svētkos ienākusi folklora?

Mūsu dziesmu svētku vienreizība ir auglīgajā līdzsvarā, kurā folkloras elementi un tautas daiļrade vienojas ar profesionālās mākslas izpausmēm. Jau no pirmajiem svētkiem taču dziedam latviešu tautasdziesmu apdares korim! Pašā svētku repertuāra tradīcijā tādējādi iestrādāta tāda kā pretruna, un tomēr mūsu brīnišķīgie dziesmu svētki ir šo pretējo spēku pievilkšanās rezultāts.