Latvijas valsts tēla stratēģija “missionLatvia”: kā tajā iekļaujas diaspora

Latvijas valsts tēla stratēģija “missionLatvia” ir izstrādāta. Kas ir šīs stratēģijas stūrakmeņi un kādi virzieni attīstami, lai misijas pieeja darbotos? Un visbeidzot, kā tajā iekļaujas diaspora? To skaidrojam raidījumā, interesējoties arī, kas ir “missionLatvia” vēstnešu kopiena.