Polityka to nie budowanie potęgi, ale działanie na rzecz dobra wspólnego

"Polityka to nie budowanie potęgi, ale działanie na rzecz dobra wspólnego". Sekretarz Związku Polaków na Łotwie Krystyna Kunicka przedstawia relację ze zjazdu sprawozdawczo-wyborczego ZPŁ.