"Lielie kapi Rīgā" un “U. c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie”

Sarunas ar Juri Milleru par viņa otro zinātnisko monogrāfiju "Lielie kapi Rīgā" un Mārtiņu Mintauru par sērijas “Latvijas vēstures mīti un versijas” sesto grāmatu – kopdarbā ar Māri Zanderu tapusī grāmata “U. c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie”.