Valters Grīviņš: top Latvijas vēsturisko krogu katalogs

Šoreiz „Nākotnes pieturas” uzmanības centrā  būs zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību, atklāj un apraksta pagātnes notikumus, noskaidro pagātnes norišu kopsakarības. Termins „historiogrāfija” cēlies no latīņu un grieķu valodas un ar to tiek apzīmēts arī publicēto vēstures pētījumu kopums. Bet mums tik ierastais vārds „vēsture” un tā atvasinājums „vēsturnieks” šogad svin savu 155. gadadienu, un tie ir publicista, valodnieka un pedagoga Ata Kronvalda 1868. gadā darināti jaunvārdi.