Vaira Vīķe-Freiberga: Prezidentam ir jārūpējas, lai mūsu aizsardzība turētos līmenī

Saruna ar Latvijas prezidenti no 1999. gada līdz 2007.gadam Vairu Vīķi-Freibergu par prezidenta institūtu Latvijā, par vēstures variantiem, par prezidenta nozīmi drošības politikā mūsdienās, līderismu un jaunāko laiku vēstures mācībām.