Emocionāli aizskaroši aizrādījumi treniņos un deju mēģinājumos mēdz būt bērnu ikdiena

Kliegšana, emocionāli aizskaroši aizrādījumi treniņos un deju mēģinājumos mēdz būt bērnu un jauniešu ikdiena. Kāpēc sabiedrība akceptē vardarbību kā līdzekli bērnu sportā un citos pulciņos un kā rezultātu var sasniegt arī ar citiem līdzekļiem?