"Triju Zvaigžņu ordenis 2023" skaņās

12. aprīlī tapa zināms, ka saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumu 104 sabiedrības pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts. Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks šodien, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 33. gadadienā, 4. maijā, plkst. 15.30 Rīgas pilī. Latvijas valsts augstākie apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuru godprātīgais darbs, aktīvā pilsoniskā stāja, pašaizliedzība, drosme un patriotisms stiprina Latviju kā demokrātisku, tiesisku un nacionālu valsti. Ar augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni – apbalvoti pilsonisko iniciatīvu organizētāji, kuri īpaši pašaizliedzīgi snieguši palīdzību Ukrainai, tās karavīriem un civiliedzīvotājiem, kā arī ukraiņu bēgļiem Latvijā. "Klasikā" par nemainīgu 4. maija tradīciju kļuvis īpašs apsveikumu koncerts, kurā cildinām itin visus ar augsto apbalvojumu godinātos ļaudis, taču īpaši suminām personības, kuru darbības joma saistīta ar mūziku, mākslu un teātri!