No jaunā gada e-veselībā varēs iekļūt tikai ar e-paraksta rīkiem

No nākamā gada sākuma piekļūt e-veselībai būs iespējams tikai ar kvalificētiem personu elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – ar e-ID karti, e-paraksta karti, e-paraksta karti plus vai e-parakstu mobile. Kāpēc pieslēgties e-veselībai vairs nevarēs, izmantojot internetbanku, un kādas neērtības tas varētu sagādāt ārstiem un pacientiem?