Izdegšana: vai var izdegt arī augsti izglītots speciālists bezdarbībā

Vai tā var būt, ka augsti izglītots speciālists, ja netiek pietiekami nodarbināts, var izdegt tieši šī iemesla dēļ? Citiem vārdiem, vai var izdegt, neko nedarot, un kādi vēl ir iemesli izdegšanai? Kā cīnīties ar izdegšanas sekām un kā no tās izvairīties?