Agrārā reforma Latvijas laukos un tās ietekme uz sociālo struktūru

Pirms simts gadiem Latvijā risinājās process, kas mainīja diezgan lielā mērā sociālo struktūru, pirmkārt, Latvijas laukos. Tā bija  agrārā reforma. Par to saruna raidījumā. Stāsta Latvijas Nacionālā arhīva pētnieks Artūrs Žvinklis.