Pianistei un skolotājai Alvīnei Liepiņai-Sineps – 125. Turpinājums audzēknēs: Vilma Cīrule un Jautrīte Putniņa

4. aprīlī 125. gadskārtā atceramies vienu no nozīmīgākajām pagājušā gadsimta 30. gadu mūzikas dzīves figūrām Valmierā – pianisti Alvīni Liepiņu-Sinepu. Valmieras mūzikas skolā, kur Alvīnes dzīvesbiedrs Arnolds Sineps bija direktors, viņa bija iecienīta klavierspēles skolotāja, klavieru klases vadītāja.