Studentiem trūkst intereses par "nākotnes profesiju" – geriatra specialitāti

Vairāk nekā piektā daļa jeb 22 % Latvijas iedzīvotāju ir vismaz 64 gadus veci ; darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaram ir tendence samazināties, liecina pēdējās tautas skaitīšanas rezultāti. Paradoksāli, bet līdz ar sabiedrības novecošanu īpaši nav augusi studentu interese par gerontoloģiju - zinātni par novecošanas procesiem.