Komponistam Rolandam Kronlakam - 50

"Šobrīd ir mūzikas zelta laikmets. Atklājumu eiforijas, stilistisko virzienu cīņu un dogmu periods ir beidzies. Komponisti var izmantot visu vēsturisko pieredzi konkrētiem muzikāliem mērķiem, brīnišķīgas iespējas paver jaunās tehnoloģijas... Cits jautājums, kā aptvert visas šīs iespējas, vēl cits – kā atrast tajās savu unikālo balsi." Tā domā 20. marta jubilārs - komponists, izsmalcināts mūzikas krāsu pētnieks un radītājs Rolands Kronlaks, kuru suminām 50. dzimšanas dienā.