Vai zini, kāpēc Jānis Endzelīns interesējās par apreibinošiem dzērieniem?

Vai zini, kāpēc Jānis Endzelīns interesējās par apreibinošiem dzērieniem? Ne jau tāpēc, ka gribētu tos cildināt vai baudīt, bet tādēļ, ka mēģināja iestāstīt Apsīšu Jēkabam, ka dzērieni, kas, viņa vārdiem sakot, rada reibuli, būtu saucami nevis par reibstamiem vai reibināmiem dzērieniem, bet gan par reibinošiem, reibiem vai reibīgiem dzērieniem.