Ainārs Auniņš: esam zaudējuši ceturtdaļu Gada putna 2023 - lakstīgalas populācijas

Mazpamazām dzīvojam jau vasaras krāšņākā notikuma gaidās, kad mūs saviļņos un līdz Mežaparka galotnēm uzvīsies tūkstošbalsīgais Dziesmu svētku koris. Bet kā klājas konkurējošajam kolektīvam - dabas skanīgākajam brīnumam - varenajam Putnu korim sarkanrīklīšu soprāniem, ūbeļu altiem, strazdu tenoriem, baložu basiem un ornitoloģiju šī gada galvenās solistes godā ieceltajai lakstīgalai? Starptautiskos pētījumos secināts, ka Eiropā un Ziemeļamerikā pavasara putnu koris ne vien kļūst klusāks, bet arī sarūk tā daudzveidība. Arī jaunākie Latvijas Ornitoloģijas biedrības dati liecina par 19 putnu sugu populācijas samazināšanos pēdējo gandrīz 20 gadu laikā. „Nākotnes pieturā” „putnu pasaules aktualitātes” apspriedīsim ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības Ligzdojošo putnu monitoringa zinātnisko vadītāju, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes asociēto profesoru un Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras vadītāju, Dr. biol. Aināru Auniņu.