Ticības dzīve Āfrikā

Pievēršamies kontinentam, kur ticība piedzīvo uzplaukumu, kur arī notiek vajāšanās, bet kur arī cilvēkos ir daudz prieka par sauli, par krāsu un dziesmu bagātību, neraugoties uz ārēju nabadzību. Tā ir Āfrika. Stāsta Šveices Lugano universitātes profesors teoloģijas zinātņu doktors priesteris Andris Marija Jerumanis, kurš vairākkārt viesojies šajā kontinentā.