Vēsturiskais piesārņojums gruntī: kā tas ceļo gruntī un vai to savāc

Nelāgs mantojums no padomju laikiem ir piesārņotās vietas. Rūpniecība, sadzīves atkritumi, militārās bāzes - vai šis piesārņojums tiek savākts un kā tas ceļo pazemes ūdeņos un augsnē?