Sabiedrībā noturīgi stereotipi par "vīriešu" un "sieviešu" profesijām

Sabiedrībā dziļi iesakņojušies priekšstati par sievietēm un vīriešiem piemērotākajām profesijām, pienākumiem un spējām. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudzējādā ziņā starp vīriešiem un sievietēm Latvijā nav vienlīdzības, jo sevišķi nodarbinātības jomā. Par šiem jautājumiem šodien sprieda Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā Dzimumu līdztiesības forumā.