Guna Semjonova - pētījusi un praksē testējusi viedās VALKĀJAMĀS tehnoloģijas

Aizvien biežāk mūsu leksikā sastopam jēdzienu „vieds”. Tā sinonīms varētu būt „gudrs”. Skaidrojošajās vārdnīcās „vieds” tiek piedāvāts  kā tāds, kas spēj paredzēt, pareģot, ir pravietisks, bet „viedums” ir dziļa gudrība, pieredze un izpratne par lietu kārtību, spēja tās aplūkot no vairākām pusēm un rast savu ceļu. Ja agrāk lietojām tādus vārdu salikumus kā, piemēram, vieds sirmgalvis vai viedi vārdi, tad šobrīd jau runājam par viedajām mājām, pilsētām un ciematiem, viedajām ražotnēm, viedo tehniku, viedo apgaismojumu un pat viedajiem sensoriem, kas signalizē par pārtikas bojāšanās pakāpi. „Nākotnes pieturas” viešņa Guna Semjonova pētījusi un praksē testējusi viedās valkājamās tehnoloģijas, kas izmantojamas medicīnā un fizioterapijā, un pavisam nesen RSU ieguvusi doktora grādu par savu promocijas darbu „DAid viedā krekla tehnoloģijas izmantošana terapijā pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu”.