Izstrādāts priekšlikums aizdevumam dzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi un sabiedriskai apspriešanai līdz 2023.gada 6.janvārim nodevusi priekšlikumu atbalsta pasākumam - aizdevumam daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai.