Plīvošana ar pilsētu. Par dzejnieka Linarda Tauna simtgades noslēgumu stāsta Liega Piešiņa

Trešdienas rītā sazināsimies ar kultūras žurnālisti Liegu Piešiņu, lai runātu par dzejnieku Linardu Taunu: dzejnieka jubilejas gadam noslēdzoties, Rakstniecības un mūzikas muzejs šovakar, 30. novembrī, plkst. 18.00 aicina uz muzikālu sarunu vakaru, kurā kopā ar mūziķiem Ievu Akurateri un Aivaru Hermani, literatūrzinātniekiem Viesturu Vecgrāvi, Ingunu Dauksti-Silasproģi, kā arī citiem Linarda Tauna dzejas mīļotājiem sarunāsimies par dzejnieka dzīvi, daiļradi un tās atstātajiem nospiedumiem Latvijas kultūrā. Pasākumā skanēs Linarda Tauna dziesmu cikls “Plīvošana ar pilsētu” Ievas Akurateres un Aivara Hermaņa izpildījumā, bet vakaru vadīs Liega Piešiņa.