Latvijas garlaicīgā fotogrāfija. Saruna ar fotogrāfu Arni Balčus

"Ne tikai pēc daudziem gadiem, bet jau tagad "FK" izdotās gadagrāmatas lielā mērā atspoguļo to, kāda ir Latvijas fotogrāfija 21. gadsimta sākumā. Šis izdevums tik pašreflektīvs sanāca pavisam nejauši. Sākotnējā ideja bija uzaicināt tos, kuri raksta un domā par fotogrāfiju, bet tad, kad ieraudzījām rezultātu, bija skaidrs, ka teju visi teksti ir par mums pašiem — ne tikai Latvijas fotogrāfiju, bet arī "Foto Kvartālu" un tā gadagrāmatām," jaunajā gadagrāmatā "Latvijas fotogrāfija 2022" raksta tās redaktors Arnis Balčus. Raidījumā klausies sarunu ar fotogrāfu Arni Balčus par jauno Latvijas fotogrāfijai veltīto gadagrāmatu un mūsdienu fotogrāfiju. Raidījumu vada: Anete Enikova