Ginta Pērle-Sīle: Tautasdziesmai ir jāiet līdzi laikam

„Nākotnes pieturā” Latvijas svētku noskaņās par mūsu latvisko kodu un identitātes zīmi, mūsu tautas ētikas kodeksu, kurā ir viss - spēks, daile, gudrība, dzīves likumi un latviskie tikumi. Uzmanības centrā- viena no mūsu lielākajām daudzos gadsimtos krātajām un papildinātajām vērtībām – tautasdziesmas, to glabāšana, apstrāde un tulkošana. Latviešu folkloras krātuves arhīvā atrodama lielākā latviešu tautasdziesmu kolekcija – ap 1 miljons tautasdziesmu tekstu. Lai šo vērtīgo kultūras mantojumu darītu publiski pieejamu, 1979. gadā uzsākta akadēmiskā izdevuma „Latviešu tautasdziesmas” izdošana. Strādājot vairākām folkloristu paaudzēm, līdz šim sakārtoti un publicēti 11 „Latviešu tautasdziesmu” sējumi ar gandrīz 5000 000 tautasdziesmu tekstu un tos komentējošiem zinātniskiem rakstiem.