Kopīgie resursi: vai atbildība par to izmantošanu pasaulē ir sadalīta godīgi

Absolūtais vairums dabas resursu pieder mums visiem - gaiss, ko elpojam, okeāns, kurā zvejojam, meži, zemes dzīles, zālāji un tā joprojām. Taču, vai atbildība par šiem resursiem un to izmantošana savam labumam pasaulē ir sadalīta godīgi? Vai mēs piedzīvojam šo resursu traģēdiju?