Rozīši uz Latgali brauc strādāt, bet uz Rīgu atpūsties

Lai arī joprojām daļa jauniešu no Latvijas un arī no Latgales dodas mācīties, strādāt un arī dzīvot uz lielākām pilsētām vai ārzemēm, notiek arī pretējs process. Tam piemērs ir Rozīšu ģimenes lēmums ne tikai pārvākties no Rīgas  uz dzīvi Latgalē, bet arī sakārtojot degradēto teritoriju Balvu novada Kubulos, attīstot te savu biznesu. Vairāk Ivetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.