Latviju mīlot. Mācītājs, biedrības "Baltijas Globālā Iniciatīva" vadītājs Pēteris Eisāns

Šoreiz raidījumā "Mana mūzika" tiekamies ar mācītāju, biedrības "Baltijas globālā iniciatīva" vadītāju Pēteri Eisānu, kurš sarunas gaitā atminas: "Pirms daudziem gadiem viens virsnieks, kurš bija dienējis padomju armijā, man sacīja tā: "Jūs, civilisti, nesaprotat evaņģēliju. Jēzus ir teicis - ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas! Jums liekas, ka pavēli apspriež. Nē, pavēli neapspriež, pavēli izpilda! Jūs, civilisti, neprotat sekot Dievam."