Vai zini, kur glabājas Lucavsalas vēsture?

Ir zināma tā Rīgas vēsture, kas vēsta par vecpilsētu, par pasaules mēroga arhitektūras pieminekļiem, nozīmīgākajām valsts iestādēm un lielajiem pagātnes notikumiem un cilvēkiem. Taču galvaspilsētas dzīvo vēsturi veido arī katrs tās iedzīvotājs – viņa pieredze un atmiņas. Lucavsala mūsdienās ir plašāk pazīstama kā pilsētas mazdārziņu teritorija. Par ģimeņu dārzu apkaimi sala tapa pēc Otrā pasaules kara. Taču pirms tam lielāko salas daļu aizņēma pļavas un ganības, kurās barojās salas pastāvīgo iedzīvotāju mājlopi. Pirms Otrā pasaules kara Lucavsalā dzīvoja ap simt cilvēku. Arī mūsdienās Lucavsalā ir māju rinda, kurā dzīvo pastāvīgie salas iedzīvotāji. Viens no viņiem ir Gunārs Indriksons, kas dzimis Lucavsalā 1940. gadā. Šogad viņš Latviešu folkloras krātuves arhīvam uzticēja savas mammas Zelmas Indriksones un arī savas dienasgrāmatas un autobiogrāfiskos materiālus. Tie tiek digitalizēti un būs pieejami Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā Garamantas.lv. Zelmas un Gunāra dzīves pieraksti un atmiņas veido bagātu salas dzīvās vēstures materiālu, kas fiksēts divu paaudžu garumā.