Režisore Krista Burāne: Ja man būtu burvju nūjiņa, es tās spēku ieliktu izglītības sistēmā

Mākslas darbi, kas dzīvi padara draudzīgu gan cilvēkiem, gan dabai. Ar šādu uzrunu Monopols dodas pie šī vakara viešņas, kas aizraujot sevi, liek kustēties tuvai un tālākai apkārtnei. Režisore, dramaturģe, starpdisciplināru mākslas projektu autore Krista Burāne.